عایق ساختمان

عایق ساختمان

عایق ساختمان چیست؟ عایق چیزی است که بین دو محیط مختلف قرار میگیرد.  معمولا انواع مختلفی دارند و در قسمت های مختلف ساختمان استفاده می شود.  انواع عایق ها عبارتند از: عایق رطوبتی عایق حرارتی عایق صدا عایق رطوبتی عایق رطوبتی که معمولا در قسمت هایی از ساختمان که احتمال رد شدن رطوبت وجود دارد …

عایق ساختمان ادامه »